Modent...

telefon

+48 53 369-90-90

Ta strona używa COOKIES. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W związku z przetwarzanym przez MoDent Stomatologia Piotr rabowski Państwa danych osobowych prosimy o zapoznanie się z poniższymi szczegółami dotyczącymi przetwarzania.

ADMINISTRATOREM Państwa danych osobowych jest Belgravia Medical Piotr Grabowski spółka komandytowa. Można się z nim kontaktować w następujący sposób:
 pisemnie pod adresem: Belgravia Medical Piotr Grabowski sp. k. ul. Karbońska 1, 25-640 Kielce,
 telefonicznie pod nr: 53 369 90 90, 41 369 90 90,
 drogą mailową, wysyłając wiadomość na adres: belgraviamedicalkielce@gmail.com, modent@modent.eu
2. INSPEKTOR OCHRONY DANCYH. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, proszę nie wahać się skontaktować z nim pod adresem: modent@modent.eu
3. ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. Przetwarzane dane osobowe mogą objąć wszelkie dane osobowe niezbędne do prowadzenia działalności leczniczej, w tym dane o stanie zdrowia. Administrator ma ustawowy obowiązek zachowania danych osobowych w tajemnicy.

4. CELE PRZETWARZANIA ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielania świadczeń oraz zarządzania usługami opieki zdrowotnej. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Dla przetwarzania danych w celu dochodzenia zapłaty za nasze usługi w przypadku gdyby zapłata za usługi nie została uiszczona oraz obrony przed ewentualnymi roszczeniami podstawą przetwarzania będą prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH. Dane osobowe będą przechowywane przez co najmniej 20 lat od momentu dokonania ostatniego wpisu w dokumentacji medycznej. Dane służące do celów rozliczania świadczeń zdrowotnych, a także dane służące do dochodzenia roszczeń będą przetwarzane przez okres przedawnienia tych roszczeń zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego. Dane przetwarzane na potrzeby księgowości i rozliczeń podatkowych są przetwarzane przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

6. ODBIORCY DANYCH. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty które świadczą na rzecz Administratora usługi związane ze wsparciem działalności (wsparcie informatyczne, księgowość).

7. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ. Administrator informuje o prawie do dostępu, żądaniu sprostowania i ograniczenia przetwarzania i przeniesienia danych osobowych. Administrator informuje również o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. INFORMACJA O DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na wymogi prawne nałożone na Administratora danych.

napisz do nas
wyślij