Modent...

telefon

+48 53 369-90-90

Ta strona używa COOKIES. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną polegającej na uruchomieniu pracowni rtg oraz uruchomieniu i stosowaniu aparatów rtg na zdrowie ludzi i na środowisko

Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy:

dawkomierzy środowiskowych – dawkomierzy środowiskowych – w ciągu minionych 12 miesięcy zmierzona dawka efektywna nie przekroczyła 1 mSv;

Jednostka nie wykonuje pomiarów dozymetrycznych osłon stałych. Pomiary dozymetryczne zostały wykonana przez Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego na etapie wydawania zezwolenia. Wszystkie wyniki są poniżej wartości granicznych określonych w przepisach.

Informuję, że w jednostce organizacyjnej:

 

MoDent Stomatologia Piotr Grabowski

Adres: 25-001 Kielce, ul. Karbońska 1

 

wykonywana jest działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegająca na:

  • uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące /typ aparatu rtg/:

- aparat punktowy Kodak 2200

- aparat punktowy Gendex 765 DC

  • uruchamianiu pracowni, w których mają być stosowane źródła promieniowania jonizującego, w szczególności pracowni rentgenowskich lub medycznych pracowni rentgenowskich /typ pracowni/: stomatologiczna pracownia rtg

 

Dla jednostki zostały wydane decyzje zezwalające na uruchomienie i stosowanie aparatu rtg oraz na uruchomienie pracowni rtg /organ wydający, nr decyzji, data wydania/:

  • uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące; zezwolenie PWIS Decyzja Nr SE.XVIa-451/8/JR/2011 z dnia 24.01.2011
  • uruchamianiu pracowni decyzja PWIS: Decyzja Nr SE.XVIa-451/8/JR/2011 z dnia 25.01.2011

 

Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe / Dz.U. 2021 poz. 1941/ z późniejszymi zmianami

Jednostka wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegające na: 

Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy:

dawkomierzy środowiskowych – dawkomierzy środowiskowych – w ciągu minionych 12 miesięcy zmierzona dawka efektywna nie przekroczyła 1 mSv;

Jednostka nie wykonuje pomiarów dozymetrycznych osłon stałych. Pomiary dozymetryczne zostały wykonana przez Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego na etapie wydawania zezwolenia. Wszystkie wyniki są poniżej wartości granicznych określonych w przepisach.


Uwaga:na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.
Pracownia nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.

 

Kierownik jednostki organizacyjnej zapewnia wykonywanie działalności związanej z narażeniem zgodnie z zasadą optymalizacji wymagającą, żeby – przy rozsądnym uwzględnieniu czynników ekonomicznych i społecznych oraz aktualnego stanu wiedzy technicznej – liczba narażonych pracowników i osób z ogółu ludności oraz prawdopodobieństwo ich narażenia były jak najmniejsze, a otrzymywane przez nich dawki promieniowania jonizującego były możliwie małe.

 

Na podstawie powyższych informacji stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.

W związku z wykonywaniem wyżej opisanej działalności do środowiska nie są uwalniane substancje promieniotwórcze.

 

napisz do nas
wyślij